کی­پدهای برنا شامل ۱۲ عدد دکمه می­باشد که با اعداد ۰ تا ۹ و دو دکمه C و ok نشان داده شده اند. نحوه پاسخ گویی به سوالات با توجه به نوع سوال متفاوت می­باشد.

صفحه کلید برنا

پاسخ دهی به سوالات تک گزینه ای (Single Choice)

در این نوع سوالات افراد مجازند تنها یکی از گزینه­های موجود را انتخاب نمایند. در این حالت مخاطب می­توان با فشردن یکی از دکمه­های ۱تا ۹ گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند. پس از فشردن کلید چراغ نمایشگر موجود بر روی کی­پد به حالت چشمک­زن در می­آید. در این وضعیت کی­پد درحال ارسال اطلاعات به دستگاه گیرنده است. در صورتی که اطلاعات به درستی به گیرنده منتقل شد، چراغ نمایشگر به مدت ۳ ثانیه سبز می­شود. در غیر این صورت چراغ نمایشگر ۳ ثانیه قرمز می­شود که نشان دهنده آن است که اطلاعات ثبت نشده است ( دلیل این امر می­تواند خاموش بودن دستگاه گیرنده، غیر فعال بودن کی­پد، انتخاب گزینه­ای خارج از بازه مجاز و یا ضعیف بودن باتری کی­پد باشد). در این حالت فرد می­تواند مجددا گزینه مورد نظر خود را اعلام نمایند.

 

پاسخ دهی به سوالات (Multiple Choice)

در این نوع سوالات امکان انتخاب بیش از یک گزینه (Multiple Choice) وجود دارد. این کار با استفاده از دکمه­ های C و ok قابل اجرا است.

برای پاسخ دهی به این نوع سوالات کافی است ابتدا دکمه C را فشرده و سپس اعداد مورد نظر را انتخاب و در انتها دکمه ok فشرده شود. فرایند ارسال و ثبت این نوع سوالات نیز کاملا مشابه حالت قبل می­باشد.

در سوالات چند انتخابی در صورتی که فرد بیش از حداکثر تعداد مجاز انتخاب کند پاسخ آنها ثبت نخواهد شد. حداکثر تعداد گزینه­ های قابل انتخاب در شروع نظرسنجی در صفحه Start به حاضرین در جلسه نمایش داده می­ شود.

سیستم نظرسنجی برنا

تغییر و حذف پاسخ

در سیستم نظر سنجی برنا امکان تغییر گزینه در حین نظر سنجی وجود دارد برای این کار کافی است در طول فرایند نظرسنجی، پاسخ جدید ارسال شود. این سیستم آخرین پاسخ افراد را به عنوان پاسخ نهایی در نظر می ­گیرد.

همچنین برای حذف پاسخ، کافی است ابتدا دکمه C و سپس دکمه ok فشرده شود. فرایند ارسال و ثبت این فرایند نیز کاملا مشابه حالت های قبل می­ باشد.