رای گیری برنا
سیستم برنا ابزاری مناسب جهت جمع آوری نظرات در همایش ها، کلاس ها درس، کارگاه های آموزشی و کنفرانس ها می باشد. با کمک این سیستم، پرسش ها در نرم افزار پاورپوینت مطرح شده و مخاطبین می توانند گزینه مورد نظر را از طریق کی پدها و موبایل اعلام کنند. نتایج به صورت همزمان با رای گیری قابل نمایش است.